COB kennisbank

Het COB is een van de partners van de City Deal Openbare Ruimte en stelt een ruime kennisbank beschikbaar met interessante publicaties over de ondergrond.

De straaDkrant #5

In de laatste straaDkrant laten de straaDpartners de wenkende perspectieven zien voor een toekomstbestendige ondergrond.

Integrale Wijkaanpak

Nederlandse wijken in transitie: ontwerpmethode voor de ruimtelijke en procesmatige inpassing van transitieopgaven