Tips voor een gezonde bodem

444 keer bekeken 0 reacties

De Brochure Tips voor een gezonde bodem geeft professionals én bewoners concrete tips voor hoe zij kunnen bijdragen aan een gezonde bodem.

Ruim een kwart van de biodiversiteit op aarde leeft in de grond. Dit rijke bodemleven is heel belangrijk. Een gezonde bodem helpt ons bij het vasthouden en zuiveren van water, het opslaan van koolstof, natuurlijke plaagbestrijding en het recyclen van nutriënten. Het bodemleven staat in Nederland onder zware druk. Deze handleiding geeft professionals én bewoners concrete tips voor hoe zij kunnen bijdragen aan een gezonde bodem.

Want iedereen kan iets betekenen voor die bodem:

  • Bewoners. Met simpele acties zoals het aanleggen van groen, het laten liggen van snoeiafval of het afkoppelen van de regenpijp kunnen bewoners een groot verschil maken voor het bodemleven in hun omgeving.
  • Landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en ontwerpers van de openbare ruimte.  Hun ontwerpkeuzes kunnen een degraderend of regenererend effect hebben op de ecologie van de bodem. Een bodembewuste benadering van stedelijk groen is cruciaal voor de verduurzaming van de openbare ruimte.
  • Projectuitvoerders. De wijze van projectuitvoering in de openbare ruimte, bij gebiedsontwikkeling of zelfs op het dak, kan een grote impact hebben op bestaand en toekomstig bodemleven. Onverstoorde bodem bevat een rijk netwerk aan schimmeldraden, plantenwortels en allerlei micro-organismen die met beiden samenhangen. Het verplaatsen van grond heeft daarom een grote impact op de bodemecologie en -gezondheid.
  • Groenbeheerders.  Beheerders van (openbaar) groen staan dagelijks in contact met de bodem en kunnen een grote impact maken op de gezondheid van de bodem. In een bodembewuste benadering, is organisch materiaal (bladeren, takken, boomstammen) geen afval, maar juist een grondstof om bodemleven te voeden en biodiversiteit te vergroten. Groenbeheerders kunnen bovendien met hun grote plantenkennis en dagelijkse observaties een belangrijke bron van kennis zijn voor beleidsmakers, ontwerpers en projectuitvoerders.
  • Beleidsmakers. Beleidsmakers kunnen ontwerpers, projectuitvoerders en groenbeheerders ondersteunen door beleid, richtlijnen en handreikingen te ontwikkelen voor een vitale bodem met meer bodembiodiversiteit en betere bodemstructuur.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Bekijk ook

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen