Afstudeerders opgelet

15-05-2023

Volg je een HBO opleiding op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur, de fysieke leefomgeving of ruimtelijke ontwikkeling en zoek je op een interessant onderwerp voor je afstudeerscriptie? Denk dan eens aan de openbare ruimte!

Van een nieuwe energie infrastructuur, meer ruimte voor water en groen tot nieuwe vormen van mobiliteit. De komende jaren gaat de openbare ruimte in Nederlandse steden flink op de schop. Gezien de drukte zowel boven als onder de grond is dit een enorme uitdaging.

Wij bieden zes interessante praktijkvoorbeelden waar jij mee aan de slag kunt. Reële en actuele vraagstukken waarin gemeenten op zoek zijn naar een integrale aanpak voor de vernieuwing van de openbare ruimte. Deze casussen bieden jou een unieke kans om jouw kennis en vaardigheden in de praktijk te brengen en te ontwikkelen. Ons netwerk van specialisten op het gebied van bovengrondse en ondergrondse vraagstukken staat klaar om je te begeleiden.

De opgaven
Binnen de City Deal Openbare Ruimte zijn drie verschillende opgaven benoemd, die ieder worden uitgewerkt in een tweetal cases. In totaal zijn er voor afstudeerders dus zes cases om uit te kiezen, ieder in een andere stad. Hieronder vind je een beschrijving van de cases en de opgaven.

Wijkgerichte aanpak
Hoe kunnen we een noodzakelijke vervanging van een stuk ondergrondse infrastructuur omzetten naar een integrale wijkaanpak?  Alles hangt immers met elkaar samen. De verduurzaming van gebouwen, de aanleg of vervanging van ondergrondse energie infrastructuur, de vergroening van de wijk, de maatregelen voor klimaatadaptatie, de kwaliteit van de openbare ruimte, de inrichting voor mobiliteit en de sociaal-maatschappelijk opgaven in de wijk.

Hoe betrek je de verschillende baathouders bij de integrale wijkaanpak? Dit kunnen mensen zijn uit de gemeentelijke organisatie, maar ook daarbuiten, zoals bijvoorbeeld netbeheerders en woningcorporaties. Dit vraagt om het zorgvuldig programmeren, afstemmen en verkennen met en tussen de verschillende belangen.

Amsterdam en Leiden werken op een integrale wijze aan verschillende wijken, waaronder in het Wallengebied in het historische centrum van Amsterdam en de Gasthuiswijk in Leiden Zuidwest. Ga jij aan de hand van deze wijken op zoek naar lessen waar duizenden andere wijken in Nederland mee aan de slag kunnen?  

Investeren in groene en gezonde steden
Wie behartigt de belangen voor ‘groen’?  ‘Groen’ heeft geen directe belangenbehartiger, zoals bijvoorbeeld de netwerken voor energie, water en communicatie wel hebben. Toch weten we dat de vergroening van de stad op verschillende manieren van grote waarde is. Vergroening draagt bij aan de waterhuishouding, een gezond bodemleven en biodiversiteit, tegengaan van hittestress en een gezond leefstijl. Dus wie investeert er in een gezonde en groene stad en voor wie levert dat wat op?

Een zeer boeiende vraag voor een afstudeerscriptie, waarin je je kan verdiepen in de verschillende schaalniveaus.  Op het niveau van de individuele tuin zijn baten en de baathouders anders dan bij het aanleggen van grootschalige metropolitane landschappen om de steden.

Ook hiervoor hebben we twee relevante casussen: de Groene Schaalsprong in Utrecht en het Groenblauwe Eiland Dordrecht. In beide steden wordt op zes verschillende schaalniveaus de vergroening én waterhuishouding van de stad gekoppeld aan de verdichtings- en mobiliteitsopgave.

De stedelijke ondergrond
De stedelijke ondergrond is randvoorwaardelijk voor de inrichting en dus de kwaliteit, gebruik en beleving van de openbare ruimte. Tegelijk worden op verschillende schaalniveaus claims gelegd op die (ondergrondse) openbare ruimte. Bewoners willen meer bomen en ruimte voor ontmoeting, er is meer ruimte nodig voor waterinfiltratie en mogelijke toekomstige energievoorziening.

Hoe kun je al deze ruimtelijk claims inzichtelijk maken? En welke maatschappelijke, beleidsmatige, financiële en juridische kaders zijn hier van toepassing? En wie maakt uiteindelijk de afweging tussen politieke ambities, technische randvoorwaarden en maatschappelijke opgaven? In je afstudeerscriptie kun je je vastbijten in deze vragen aan de hand van twee casussen.

Den Haag
De Bomenbuurt is een vooroorlogse buurt met veel actieve bewoners. Zij zouden hun wijk graag groener willen hebben en meer ruimte voor ontmoeting willen creëren. Tegelijk moet er ook in de ondergrond één en andere gebeuren in het kader van de energietransitie en de vervanging van de riolering. Niet al deze wensen en ambities passen in het smalle profiel als je dit op een traditionele manier zou aanpakken. Hoe kunnen de verschillende opgaven wél passend worden gemaakt? En welke informatie en data is nodig om deze afweging te kunnen maken?

Tilburg
Tilburg Zuid is een gebied met verschillende transformatieopgaven. De herontwikkeling en stedelijke verdichting moet gecombineerd worden met de verduurzaming van de stad. Maar waar is de ruimte voor de nieuwe warmte-backbone die restwarmte van het ziekenhuis kan leveren aan nieuw te bouwen woningen?

Wie wij zijn?
Wij zijn de City Deal Openbare ruimte, een netwerk van gemeenten, ministeries, kennisinstellingen en nutsbedrijven die samenwerken aan een integrale aanpak voor al deze stedelijke vraagstukken.

Interesse?
Wil je voor je afstudeerscriptie aan de slag met een van deze casussen? Mail dan een korte motivatie.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.