Speciale uitgave van Virtùmedia in samenwerking met Vereniging Stadswerk Nederland, het Programma Managing Public Space en de City Deal Openbare Ruimte.

In dit magazine over de openbare ruimte komen drie lijnen bij elkaar. Daniël Hogendoorn (gemeente Den Haag) en City Deal-kwartiermaker Bart Stoffels schetsen de samenhang en complexiteit van de uitdagingen. Paulette Dicker vraagt zich in ‘Skin in the game’ af of ontwerpers niet de taal van de beheerders moeten gaan spreken. En Jaap Meindersma (gemeente Almere) verheugt zich er nu al op dat in 2022 bij de collegevorming wordt gestreden om de portefeuille beheer. Een mooie bundel met veel stof tot nadenken en een eerste antwoord op jouw vragen over de openbare ruimte met toekomst. Veel leesplezier!