De Bouwcampus sluit aan bij City Deal Openbare Ruimte

08-06-2021

De Bouwcampus heeft zich aangesloten bij de City Deal Openbare Ruimte. De maatschappelijke opgaven die de City Deal bundelt sluiten volgens Wil Kovács van De Bouwcampus aan bij de transities die de organisatie zelf najaagt.

De komende jaren gaat de openbare ruimte in Nederlandse steden op de schop, daar zijn we ons allemaal van bewust. Want, het is nodig voor de vervanging en renovatie van infrastructuren, voor de verduurzaming van gebouwen en de omgeving, voor nieuwe vormen van mobiliteit en voor de herinrichting van de stedelijke ondergrond. De bundeling van al deze maatschappelijke doelstellingen zorgt voor geheel nieuwe uitdagingen. City Deal Openbare Ruimte is in het leven geroepen om daar handelingsperspectief in te vinden. Ook De Bouwcampus jaagt transities hierin aan en heeft coalitievorming, co-creatie en concretiseren als vaste waarden in elk traject geïntegreerd. Laten dit nu net óók de pijlers zijn waarop City Deal Openbare Ruimte rust. Een partnerschap kon niet uitblijven.  

Integrale aanpak
In City Deal Openbare Ruimte bundelen diverse ministeries, gemeenten, kennisinstellingen en nutsbedrijven de komende drie jaar de krachten om te werken aan een integrale aanpak voor stedelijke transitieopgaven. Want gezien de drukte zowel boven als onder de grond is het vormen van oplossingen een uitdaging van formaat. Hoe zorgen we dat opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe circulaire economie en een gezonde natuurinclusieve stad zo goed mogelijk op elkaar aansluiten? Door in kaart te brengen welke opgaven er liggen, welke planningen de verschillende projecten hebben en welke investeringen nodig zijn, kunnen de partners binnen de City Deal een nieuw instrumentarium voor de verduurzaming van de openbare ruimte ontwikkelen.

Sluit aan op visie van De Bouwcampus
Wil Kovács, transitiemanager bij De Bouwcampus in het traject Herinrichting Stedelijke Ondergrond: “We zijn geen eigenaar van bruggen, ondergrond of stad, maar helpen andere partijen om vooruit te komen door mensen met elkaar te verbinden. We geloven erin dat we met de bouwsector (van ingenieursbureau tot opdrachtgever en van vastgoedeigenaar tot bouwbedrijf) meer voor de samenleving kunnen betekenen als we anders zouden werken. Wij praten daar niet alleen in abstractheid over, maar willen daarvan bewijs leveren in echte projecten. Om te laten zien dat door te veranderen je beter, duurzamer en betaalbaarder kunt bouwen aan de toekomst. Dat je door goede innovaties in de praktijk te testen, sneller in staat bent om op te schalen en te repeteren. Daar heb je dan wel de hele keten voor nodig! De Bouwcampus brengt om die reden markt, overheid en kennisinstellingen samen, om ook werkelijk ‘samen’ te doen. Wij zullen ons daarin ook actief inzetten binnen de daarvoor meest geschikte ontwerpteams van de City Deal Openbare Ruimte.” 

Concrete afspraken
De aansluiting bij City Deal Openbare Ruimte is in die zin een heel logische stap naar het bereiken van nog meer partijen die integraal willen samenwerken met oog voor een toekomstbestendig Nederland; zowel onder als boven de grond. In City Deals gaan de partners gezamenlijk op zoek naar experimenteerruimte in lokale cases en zorgen ze voor opschaling van succesfactoren, zodat heel Nederland profiteert van de innovaties. In deze specifieke City Deal Openbare Ruimte zijn 26 partijen aangesloten, die zich allemaal committeren aan een aanpak waarin de inhoud centraal staat en wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen