Utrecht sluit aan bij City Deal Openbare Ruimte

08-11-2022

De gemeente Utrecht sluit aan als partner bij de City Deal Openbare Ruimte. Jan Klopstra, strategisch adviseur stedelijk beheer bij de gemeente Utrecht, praat ons bij over de ambities en de transitieopgaven van de Domstad binnen de openbare ruimte.

Waarom sluit de gemeente Utrecht aan als partner van de City Deal Openbare Ruimte?

“Allereerst is het een buitenkans om deel te mogen nemen aan het netwerk van de City Deal Openbare Ruimte. Gemeenten in Nederland spelen min of meer met dezelfde vraagstukken. Een samenwerking via de City Deal biedt mogelijkheden om kennis uit het netwerk veel efficiënter toe te passen. Of het nu gaat om het vergroenen van de stad, klimaatadaptatie, de aanpak van de openbare ruimte onder de grond of stedelijk programmeren. We hopen veel te kunnen leren van de methoden en technieken die bekend zijn binnen het netwerk. Daarnaast brengt deelname de kans om de interne samenwerking tussen de beheerorganisatie en de ruimtelijke ontwikkelingsorganisatie onder de loep te leggen en te verbeteren.”

Wat verwacht de gemeente Utrecht te kunnen ‘halen’ uit deze samenwerking? En wat kan Utrecht ‘brengen’?

“Het samen werken aan verschillende opgaven binnen de ontwikkelteams van de City Deal via onderzoek, kennisuitwisseling en ontwikkeling van nieuw instrumentarium biedt een versterking, die je als individuele gemeente minder snel voor elkaar krijgt. Het is daarnaast waardevol dat er verschillende departementen zijn aangesloten in het netwerk. Voor veel vraagstukken die spelen heb je namelijk het Rijk nodig, bijvoorbeeld ten aanzien van belemmerende wet- en regelgeving. Binnen dit netwerk kun je met kortere lijnen samenwerken aan oplossingen. De gemeente Utrecht stapt met veel enthousiasme het netwerk in. We zijn inmiddels al bij verschillende ontwikkelteams aangehaakt. We zijn trots op onze vergroenings- en klimaataanpak en delen graag onze ervaringen.”

Op welk(e) project(en) in de openbare ruimte in Utrecht zijn jullie trots?

"We werken hard aan het vergroenen van Utrecht, bijvoorbeeld in de Rivierenwijk. Daar maken we de buurt op allerlei manieren groener. Van speelpleinen, tot het vervangen van verharding voor klimaatvriendelijkere toepassingen. In naoorlogse wijken hebben we een grote onderhouds- en vervangingsopgave. Hier bekijken we meteen of we koppelkansen kunnen benutten met vergroening, klimaatadaptatie, verkeersveiligheid en de energietransitie.”

Wat zijn in de transitie aanpak voor Utrecht de struikelblokken, de uitdagingen?

“Een grote uitdaging is opschaling. We hebben hele goede intenties, maar het is vaak nog kleinschalig. De vergroeningsaanpak over de hele stad is een uitdaging, maar we willen natuurlijk ook al die andere transities aanknopen. Kunnen deze planningen en financieringen van verschillende partijen worden samengebracht? Daar zit een grote uitdaging. Het vraagstuk van een integrale aanpak staat centraal in deze City Deal. Ik hoop dat wij als gemeente Utrecht hier veel van kunnen opsteken.”

Weten jullie welke projectcase(s) Utrecht gaat inbrengen?

“Wij hebben nog geen specifieke projecten ingediend. Zoals gezegd zien we dat opschaling een uitdaging is, waarbij samenwerking tussen verschillende ketenpartners nodig is. We zijn nog met de City Deal in gesprek of we een projectcase op dit vlak kunnen inbrengen.” 

Wanneer is de samenwerking voor jullie succesvol?

“Ik hoop dat we de verschillende onderzoekstrajecten en methoden die ontwikkeld worden, kunnen inzetten binnen onze Utrechtse aanpak. Bij de vergroening van de stad, onze aanpak voor klimaatadaptatie, maar ook bij de visie voor de ondergrond waar we aan werken. Die willen we vormgeven met een integrale benadering zoals die centraal staat binnen de City Deal. Verder hoop ik dat na het stoppen van deze Deal de samenwerkingen niet zullen stoppen. De integrale aanpak van de openbare ruimte zal nog jaren een zeer relevant vraagstuk zijn, het opgebouwde netwerk is heel waardevol. Laten we ervoor zorgen dat deze City Deal een goed vervolg krijgt.”

Afbeeldingen

Bekijk ook

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen