Integraal programmeren op de kaart gezet

29-11-2022

Integraal programmeren is veelomvattend. Het raakt aan verschillende disciplines, belanghebbenden en doelen. En al gebruiken we dezelfde woorden, de begripsbepaling kan uiteenlopen. Daarvoor is een gemeenschappelijke taal nodig. Dát biedt de informatiekaart ‘Integraal programmeren'.

Tekst Robbert Ephraim (Stichting Mijnaansluiting) en Almer de Jong (gemeente Apeldoorn)
 

Verschillende deskundigen binnen gemeenten en netwerkorganisaties hebben de mouwen opgestroopt om een helder fundament te bieden voor integraal programmeren. Op basis van een documentstudie en meerdere denksessies is een informatiekaart samengesteld. Door er een kaart van te maken met verschillende aftakkingen en in heldere kleuren, is het ons gelukt om de verschillende lagen van dit thema helder te presenteren. De kaart is behulpzaam voor iedereen die met dit thema te maken krijgt, omdat het in één oogopslag de belangrijkste kenmerken laat zien. Ook kan de kaart verhelderend zijn voor mensen die er al jaren mee werken. Een gemeenschappelijke taal is de basis.

Informatiekaart integraal Programmeren
De informatiekaart Integraal Programmeren. Onder aan deze pagina kun je de kaart downloaden. 

Wat is integraal programmeren? ‘Het afstemmen van langetermijnplannen (inclusief bijbehorende financiering) van verschillende organisaties en organisatieonderdelen met één of meer publieke taken, die samenwerken bij werkzaamheden aan de onder- en bovengrond in een gebied.’ Dat is de definitie van integraal programmeren volgens de informatiekaart.

Op de kaart staat niet alleen de definitie van integraal programmeren helder omschreven, maar is ook in één oogopslag te vinden wat de doelen zijn van integraal programmeren, met concrete voorbeelden en uitgangspunten. Daarnaast zijn de randvoorwaarden voor de deelnemende organisaties opgesteld en zijn de belangrijkste cultuurwaarden en competenties benoemd. Zo biedt de kaart concrete handvaten voor samenwerkende partijen.

Het is goed om professionals in de openbare ruimte alvast te informeren dat we werken aan een online tool waarmee partijen hun samenwerking kunnen optimaliseren. Perfect voor alle partijen die werken aan integraal programmeren in de fysieke leefomgeving. We noemen het ‘De Samenwerkwijzer’. Samen met City Deal Openbare Ruimte, Centrum Ondergronds Bouwen en de Bouwcampus werkt Stichting Mijn Aansluiting aan deze Samenwerkwijzer. Deelnemers kunnen hiermee een snapshot van hun huidige samenwerking maken, waarna de wijzer concrete verbetertools aanbiedt in de onlinebibliotheek. Denk aan voorbeeld-convenanten of rollenbeschrijvingen, maar ook bijvoorbeeld aan het spel ‘Botsende belangen’ dat helpt om samenwerkende partijen bewuster te maken van de verschillende belangen. De informatiekaart zal in deze bibliotheek ook te vinden zijn. 

Meer informatie? 
De informatiekaart Integraal Programmeren kun je onder aan deze pagina downloaden. Wilt u meer weten over de informatiekaart of integraal programmeren? Neem contact  op.

Deze bijdrage is onderdeel van een reeks die Stadswerk magazine wijdt aan de City Deal Openbare Ruimte. 

 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen