Terugblik atelierdag

07-05-2023

De deelnemers aan de City Deal kwamen op 6 april naar Dordrecht voor de eerste Atelierdag van 2023. Een waardevolle dag, waarin de deelnemers aan de hand van zes praktijkvoorbeelden kennis en ervaring uitwisselden.

Thijs van Spaandonk, ateliermeester, startte de dag met een verdrietige mededeling. Een belangrijke en zeer gewaardeerd persoon, Robbert Ephraim, is plotseling overleden. Robbert was van enorme waarde voor het netwerk van de City Deal Openbare Ruimte. Hij was een cruciale verbinder tussen de wereld van de gemeenten en de wereld van de netbeheerders, van lokaal tot nationaal. Een hele prettige, sociale persoonlijkheid bovendien.

Wethouder Maarten Burggraaf van de gemeente Dordrecht heette de deelnemers welkom in zijn stad en nam ons mee in een aantal grote opgaven "Als stad aan het water heeft Dordrecht veel ambities. Leren omgaan met hoog water is niet alleen noodzakelijk, maar biedt ook plezier en recreatiemogelijkheden." aldus de wethouder. "Binnenstedelijk verdichten biedt kansen om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Met meer groen willen we hittestress voorkomen en meer natuur realiseren dicht bij huis."

Bart Stoffels, programmamanager van de City Deal en Hannah Kandel, projectleider instrumentarium lichtten de huidige werkzaamheden van City Deal toe. Momenteel werken we aan het realiseren van verschillende instrumenten om integraal werken te bevorderen op gebied van cultuurverandering, processen, financiering, data, en wet- en regelgeving.

Tegelijkertijd denken we ook na over de opschaling van de resultaten van deze City Deal. “De City Deal steden zijn de koplopers,” aldus Bart Stoffels, “Maar hoe krijgen we het ‘integrale verhaal’ van de openbare ruimte helder voor heel Nederland? Daar werken we dit jaar volop aan, parallel aan het werk aan de cases en het instrumentarium.”

Zes praktijkvoorbeelden
De deelnemers gingen vervolgens aan de slag met zes showcases uit Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Dordrecht, Tilburg en Leiden. Deze praktijk casussen zijn gekoppeld aan drie opschalingsthema's; integrale wijkaanpak, groene schaalsprong en integrale aanpak ondergrond. Dit leverden goede gesprekken op tussen de casushouders en de deelnemers. 

First Dates
Na een waardevolle dag vol met interessante gesprekken en boeiende sessies was het tijd voor de afsluitende borrel. Niet zomaar een borrel, het was tijd voor First Dates! Maar dan niet het televisieprogramma waarbij mensen op zoek gaan naar de liefde van hun leven. Nee, hier gingen mensen die werkten aan concrete projecten op zoek naar handige instrumenten die hen konden helpen. Wie weet wat voor mooie projecten er in de toekomst uit deze First Dates zullen ontstaan!
 

Afbeeldingen

Bekijk ook

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen