CORE-Borius: een integraal beeld van de openbare ruimte

508 keer bekeken 0 reacties

Het management van de openbare ruimte en infrastructuur, in zowel de stad als daarbuiten, wordt steeds complexer. De vraag naar informatie groeit, net als de noodzaak om integrale gegevens te kunnen raadplegen. CORE-BORIUS kan in de toekomst hier een belangrijke bijdrage in leveren.

In het programma CORE-BORius wordt gewerkt aan een informatiemodel waarbij assetmanagers en partners in de openbare ruimte een integraal overzicht hebben over hun opgaven in de leefomgeving. Zo kunnen ze beheertaken slim en efficiënt aanpakken, doordat ze toegang hebben tot de benodigde en betrouwbare informatie over de beheerde assets en deze ook eenvoudig kunnen delen. 

Verschillende informatiemodellen
Het ontwikkelen van zo’n systeem is niet eenvoudig. Voor de vitale systemen in de ondergrond -  riolering, gas-, en waterleidingen en databekabeling - wordt nu gebruik gemaakt van verschillende informatiemodellen. Voorbeelden hiervan zijn Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) en het Gemeentelijk Woordenboek Stedelijk water (GWSW). Ieder met een eigen perspectief en bestaansrecht.

De ambitie is om in 2030 een informatiemodel te hebben waarmee bijvoorbeeld voor een gebiedsgerichte aanpak een integraal overzicht van de openbare ruimte en de infrastructuur gegenereerd kan worden. 

Showcase
CROW heeft voor de CityDeal een showcase gemaakt met samenhangende standaarden in de ondergrond, die laat zien waarom het CORE-BORius programma nodig is. Datasets van verschillende assetowners zijn gepubliceerd als federatieve data, waarbij de onderliggende standaarden semantisch verbonden zijn. Dit levert voordelen op bij het doorzoeken en combineren van informatie uit verschillende bronnen.

 

 

Afbeeldingen

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen