Rapport: Integrale fondsvorming voor waardecreatie

465 keer bekeken 0 reacties

Integraal werken aan opgaven in de openbare ruimte biedt oplossingen met een grotere maatschappelijke én commerciële impact. In de praktijk blijkt het lastig om deze projecten ook integraal te financieren. Dit rapport biedt inzichten en instrumenten voor een geïntegreerde financiering.

De Natuurverdubbelaars geven in dit rapport een overzicht van bestaande benaderingen en instrumenten voor geïntegreerde financiering van de openbare ruimte. En werken potentiële fondsstructuren uit die financiering van meervoudig rendabele bedrijfsmodellen mogelijk maken. Het rapport richt zich zowel op de financiering van werkzaamheden in de ondergrond als op financiering van de vergroeningsopgaven.

Om meerdere redenen is de financiering van meervoudige waardecreatie lastig: 

  • Integraliteit zit niet verankerd in de werkwijze en cultuur; 
  • De kostendragers zijn niet per definitie ook de baathouders; 
  • Er is een veelvoud aan partijen en (commerciele) belangen; 
  • De business case van integrale projecten is complexer dan enkelvoudige projecten;
  • De regeertermijn van vier jaar belemmert continuïteit/langjarige investeringen;  
  • De kosten gaan voor de baat uit en (ondergrondse) projecten hebben verschillende termijnen.

Fondsvarianten
Er zijn verschillende fondsvarianten denkbaar. Welke variant van toepassing is, is afhankelijk van o.a. 

  • het 'wat'. Bijvoorbeeld: wat zijn de directe en indirecte financiele baten en wat zijn de niet financiele montariseerbare baten?
  • het 'wie'. Wie zijn mogelijke financiers?
  • het 'hoe'. Bijvoorbeeld: hoe stroomt het geld, waar ligt het risico?

Dit rapport werkt verschillende mogelijke fondsen uit voor zowel investeringen in de ondergrond als in de groenopgave.

Afbeeldingen

Toegevoegde bestanden

Bekijk ook

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen