Essay: Doorbreek de schotten tussen vastgoed- en gebiedsontwikkeling en openbare ruimte

773 keer bekeken 0 reacties

Hoe kunnen we het financiële systeem van een gemeente inrichten dat het kan inspelen op de voortdurende veranderingen in de stad?

In een stad spelen veel veranderingsprocessen tegelijkertijd: kleine aanpassingen in de openbare ruimte, groot onderhoudsprojecten in de openbare ruimte, sectorale investeringen (zoals verlegging of uitbreiding elektriciteitsnet), verdichtingsopgaven, grote gebieds(her)ontwikkelingen en integrale vernieuwing van de openbare ruimte (als gevolg van rioolvervanging of uitrol warmtenet).

Hoe zou het financiële systeem (binnen een gemeente) beter ingericht kunnen worden om aan de permanente transformatieopgave te voldoen, om meer recht te doen aan de life cycle / circulaire aanpak van de stad? Welke (stelsel)wijzigingen zijn hiervoor noodzakelijk? Is integratie van de GREX met de financiering van beheer tot één lifecycle financiering een oplossing? Zijn er andere oplossingen die het financiële systeem passend kunnen maken?

In dit essay wordt ook een pleidooi gehouden om de huidige wijze van financiering (via de grondwaarde) om te gooien. Laat de openbare ruimte niet de sluitpost zijn in de transitie van de stad, maar juist leidend en pas de financiering en het opdrachtgeverschap hierop aan.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen