Essay: Integrale opgave = integrale uitvoering

456 keer bekeken 0 reacties

Integrale uitvoering in de openbare ruimte begint bij een goed geformuleerde integrale opdracht. Dit essay laat zien waar de belangrijkste knelpunten zitten in de uitvoering van werken in de openbare ruimte door gemeenten en andere betrokken organisaties.

Het werken aan integrale opgaven is de komende jaren één van de grote uitdagingen voor gemeenten. Dit essay van STANTEC betoogt dat deze integrale opgaven een verandering vragen in de manier waarop gemeenten gewend zijn te werken. Integrale opgaven zijn niet alleen een inhoudelijk vraagstuk, maar voor een belangrijk deel ook een organisatievraagstuk. Dit essay komt mede voort uit de Probleemanalyse integrale uitvoering.  

Gerichte sturing
De integrale uitvoering is gebaat bij een gerichte sturing op samenhang die begint op bestuurlijk niveau, zodat in de uitvoeringsfase uitdagingen overblijven die ook in de uitvoering kunnen worden opgelost. Om adequaat sturing te kunnen geven aan een integrale uitvoering moet in de voorbereidende bestuursprocessen helder gemaakt worden richting welk samenhangende doelstelling of resultaten wordt gewerkt. Wat is het doel van de integrale aanpak? Ligt de aansturing op het juiste niveau met het bijbehorende mandaat?

Vervolgens is het van belang om een passende organisatie en werkwijze in te richten die -binnen de gegeven context en kaders, met de relevante stakeholders, beschikkende over passend instrumentarium en voldoende middelen- zal leiden tot dit doel of resultaat.

Knelpunten in de uitvoering 
In de dagelijkse praktijk van de integrale opgaven lopen zaken soms echter door elkaar en kan de aanloop op de uitvoeringsfase een versnipperd proces zijn. Dit kan leiden tot knelpunten in de uitvoering. Het streven is om dit te beperken tot zaken die ook in de uitvoering opgelost kunnen worden, zoals technische -of planningsknelpunten. Een gestructureerde voorbereiding en ‘opdrachtverstrekking’ moet er toe leiden dat de uitvoering zo soepel als mogelijk verloopt. Vanwege de complexe samenhang, begint dit bij integrale opgaven niet pas bij een projectvoorbereiding, maar al op bestuurlijk niveau.

Afbeeldingen

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen