Delta Atelier Stedelijk Beheer

21-05-2021
685 keer bekeken 0 reacties

10 sleutels om samen te bouwen aan het beheer van de toekomst.

De Kopgroep Stedelijk Beheer is een informeel samenwerkingsverband tussen de beheerinstanties van Zwolle, Zoetermeer, Almere, Leiden en Rotterdam. Vele gemeenten zijn hard gegroeid in de naoorlogse periode. De ‘dure’ systemen zoals riolering, wegen en viaducten zijn de komende decennia aan vervanging toe. Na een lange traditie en focus op nieuwe ontwikkelingen, groeit zo het belang van het beheren en transformeren van bestaande wijken. Anderzijds dient ook de noodzaak voor de verschillende transities zich aan (mobiliteit, energie, water, biodiversiteit, circulaire economie, landbouw, zorg). Die vernieuwde aandacht voor beheer biedt kansen om de vervangingsopgave en de transitieopgave samen op te nemen. Vanuit stadsbeheer zagen de betrokken steden de kans voor een betere koppeling tussen stadsontwikkeling, stadsbeheer en maatschappelijke ontwikkeling en daarmee ook de positionering van stadsbeheer zelf. Ze hebben daarom zelf het initiatief genomen om het beheer van de openbare ruimte op de kaart te zetten en beter in te bedden in academisch onderwijs en onderzoek.

De Kopgroep zelf experimenteert volop met innovatieve beheerpraktijken en heeft vier testwijken naar voren geschoven. Met deze wijken als vertrekpunt zijn de potenties van beheer op vier niveaus onderzocht: de burger, de wijk, de stad en de businesscase. Hieruit zijn tien sleutels ontwikkeld, die kunnen helpen de transities in de dagelijkse praktijk te integreren en zo aan een toekomstbestendige stad te werken.

In een verkenningstraject heeft AWB in samenwerking met Endeavour, H+N+S en Jelte Boeijenga tien sleutels ontwikkeld. De sleutels starten vanuit het verbreden van de beheerdersrol (1), het slim stapelen van informatie op stedelijk niveau (2) en een betere samenwerking met de burger (3) en verschillende andere partners (4), vanuit waar voor elke wijk een specifiek maatregelenpakket ontwikkeld kan worden (5) met innovatieve deelprojecten, die samen optellen tot vermenigvuldigbare principes (6). Een sluitende businesscase is hiervoor essentieel (7), want door slim te integreren kan een enorme kostenbesparing verwezenlijkt worden. Door tot slot de opgedane kennis te bundelen en uit te wisselen (8) en continue ruimte voor experiment in te bouwen (9), wordt er collectief een nieuwe praktijk vormgegeven (10). In overleg met de Kopgroep Stedelijk Beheer, maar ook andere Nederlandse en Vlaamse gemeenten, regionale en nationale overheden, kennisinstellingen en nutsmaatschappijen wordt getimmerd aan het in praktijk brengen van de lessen uit dit verkennend traject.

Meer informatie, de synthese '10 sleutels om samen te bouwen aan het beheer van de toekomst' en het werkboek Stedelijk Beheer vind je hieronder.

Afbeeldingen

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen