COB Ontwerpen met Algoritmen

23-02-2022
645 keer bekeken 0 reacties

Leer meer over het COB-project 'Ontwerpen met Algoritmen' en download het kennisdocument.

Beeld: COB

Het wordt te vol in de ondiepe ondergrond, met name in binnensteden. De maatschappelijke opgaven met betrekking tot de energietransitie, klimaatadaptatie en stedelijke verdichting staan als gevolg daarvan onder druk. De inzet van algoritmen zou diverse opgaven met elkaar kunnen verbinden en tot slimmere, integrale oplossingen kunnen leiden.

In het project ‘Vol onder maaiveld’ is in 2019-2020 een eerste inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke meerwaarde van ontwerpen met algoritmen. Eind 2020 is het project ‘Ontwerpen met algoritmen’ gestart, om meer gedetailleerd te onderzoeken wat de behoeften zijn op het gebied van ondersteuning door algoritmen. De uitkomst van deze eerste fase was dat algoritmen een bijzonder aantrekkelijk perspectief bieden als oplossing voor het inpassingsvraagstuk, maar dat concrete vervolgstappen om de ontwikkeling ervan te versnellen ontbreken. In fase 2 van ‘Ontwerpen met algoritmen’ wordt een concretiseringsslag gemaakt. Deze memo zet de bevindingen van deze tweede projectfase kort uiteen. Bekijk hieronder het kennisdocument.

Afbeeldingen

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen