Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte

05-10-2022
586 keer bekeken 0 reacties

De ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte 'Nieuwe Ruimte' is een inspiratiedocument van de gemeente Groningen voor de openbare ruimte. Met meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten, met minder ruimte voor geparkeerde auto’s en fietsen.

De leidraad brengt met foto’s, profielen, 3D-beelden en korte toelichtingen de veranderende openbare ruimte in beeld. Niet met ontwerpen maar met inspiratiebeelden.

Straten worden regelmatig aangepakt voor bijvoorbeeld de vervanging van de riolering, het verleggen van kabels & leidingen en de aanleg van Warmtenet. De Leidraad biedt dan beeldende ideeën voor een nieuwe inrichting. Deze beelden kunnen helpen in het gesprek met buurten en straten over de kans de leefkwaliteit te verhogen als er bijvoorbeeld minder parkeerplaatsen terugkomen.

De straat is in de Leidraad het uitgangspunt, daar is de menselijke maat het meest sturend. Mobiliteit is niet langer maatgevend. Toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en cultuurhistorie maken samen de straat.

Voor de totstandkoming van de Leidraad zijn in verschillende buurten zogenoemde belevingswandelingen georganiseerd met bewoners, ondernemers en andere belangstellenden. Tijdens de wandelingen zijn indrukken van de openbare ruimte op kaarten aangegeven, de aandachtspunten benoemd en vertaald naar buurtopgaven.

De gemeenteraad heeft de Leidraad in december 2021 vastgesteld.
 

Download de leidraad.

City Deal Openbare Ruimte: praktijkvoorbeeld gemeente Groningen

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen