Aanpassing wet- en regelgeving voor een integrale aanpak

314 keer bekeken 0 reacties

Wet- en regelgeving zit een integrale aanpak van de openbare ruimte soms in de weg. En helpende wet- en regelgeving ontbreekt soms juist. In dit rapport doet AKD vijf aanbevelingen voor het aanpassen van wet- en regelgeving. Relevant voor juristen van alle stakeholders in de openbare ruimte.

Knelpunten in wet- en regelgeving zijn o.a. als volgt:

  • Een uniform kader voor de ondergrond is gewenst, maar het is niet overal mogelijk om hetzelfde kader toe te passen. Dit komt met name omdat niet overal de situatie in de ondergrond hetzelfde is en de uitdagingen voor gemeenten niet overal hetzelfde zijn.
  • Er is geen verplichting om het ruimtebeslag van de bodem te betrekken bij het omgevingsplan, hoewel de bodem wel onderdeel is van de fysieke leefomgeving.
  • Er is al een duidelijke prioritering voor gebruik van de ondergrond: kabels en leidingen (met gedoogplichten) hebben op dit moment voorrang ten opzichte van andere ondergrondse functies. Ten aanzien van die overige functies is er nog geen heldere prioritering. Terwijl voor alle partijen die te maken hebben met de ondergrond wel helderheid duidelijk is.
  • Aanvankelijk was het voor gemeenten mogelijk om in het omgevingsplan een vergunningsplicht op te nemen voor kabels en leidingsstelsels. Die mogelijkheid wordt echter beperkt door een formulering in het Besluit bouwwerken leegomgeving (Bbl), waarin een aantal soorten bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen is uitgesloten.

AKD komt in dit rapport tot vijf aanbevelingen voor het aanpassen van wet- en regelgeving om voor deze en andere knelpunten een oplossing te bieden.

Afbeeldingen

Bekijk ook

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen