Ontwikkelteams

Implementatie en uitvoering van een integrale aanpak van de openbare ruimte is het hoofdspoor in deze City Deal. Vanuit lopende projecten en onderzoeken zullen we gezamenlijk de rode draden destilleren en de belangrijkste inzichten delen. Deze inzichten kunnen door implementatie en uitvoering worden aangescherpt tot bouwstenen voor een integrale aanpak van boven- en ondergrond. Zo bouwt deze City Deal voort op het werk van de deelnemende koplopers van de afgelopen jaren.

Parallel aan het hoofdspoor zullen we ons richten op de uitdagingen en vraagstellingen die naar voren komen vanuit het experiment in de casusgebieden. Deze onderzoeksvragen zijn in kaart gebracht en kunnen worden verdeeld in zes deelthema’s. Ieder ontwikkelteam werkt aan een deelthema. Hierbij wordt voortgebouwd op informatie en kennis die reeds beschikbaar is. Ook kennen de deelthema’s en ontwikkelteams dwarsverbanden en overlap. Verschillende invalshoeken dragen bij aan het vinden van oplossingen en nieuwe methoden. 

Klik hier om te kijken wie er werkt binnen welk team

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze ontwikkelingen. Je kunt je uiteraard altijd weer afmelden.

Aanmelden →

 

 

 

Ontwikkelteam 1 Integrale opgave en beleidsontwikkeling

Het ontwikkelteam Integrale opgave en beleidsontwikkeling genereert integraal handelingsperspectief in planprocessen bij omgevingsvisies, openbare ruimtevisies, grote projecten en beheerstrategie. 

Ontwikkelteam 2 Stedelijk programmeren en samenwerken 

Het ontwikkelteam Stedelijk programmeren en samenwerken ontwikkelt methodiek voor het strategisch samenwerken tussen gemeenten en externe netbeheerders en neemt knelpunten weg.

Ontwikkelteam 3 Integrale uitvoering 

Het ontwikkelteam Integrale uitvoering bevordert en ontwikkelt methodische handvatten voor de uitvoeringspraktijk van planvoorbereiding, participatie, aanbesteding, realisatie en beheer.

 

 

 

 

 

 

Ontwikkelteam 4 Stedelijk investeren en businesscases 

Het ontwikkelteam Stedelijk investeren en businesscases gaat in op en experimenteert met de financieĢˆle systematiek binnen gemeenten (ontschotten, flexibiliseren) en ontwikkelt publiek-private businesscases bij meervoudige waardecreatie in de omgeving van openbare ruimte.

 

Ontwikkelteam 5 Datagedreven sturen 

Het ontwikkelteam Datagedreven sturen stimuleert gebruik van data voor het integraal plannen, maken van samenhangende beleidskeuzes, en vormgeven aan projecten.

 

Ontwikkelteam 6 Harmonisatie regelgeving (ondergrond en bovengrond)

Het ontwikkelteam Harmonisatie regelgeving zorgt voor verbetering van regelgeving op het gebied van de ondergrond, in samenhang met regelgeving voor de bovengrond (Omgevingswet).

 

 

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen