Slotmanifestatie: 23 april 2024

Welkom in Integralië!

Ruim 400 ruimtelijk ontwerpers, beheerders, beleidsmakers, assetmanagers, gebiedsregisseurs en vele andere professionals kwamen op 23 april naar Welkom in Integralie, de slotmanifestatie van de City Deal Openbare Ruimte. Samen ontdekten zij hoe klimaatadaptatie, de energietransitie, duurzame mobiliteit en een gezonde, groene stad samen kunnen komen in de openbare ruimte.

Bekijk alle foto's 

Tamara Ekamper (gemeente Groningen) startte deze bijzondere dag met een inspirerend verhaal over de wijze waarop de gemeente samen met bewoners straten opnieuw inricht. Groningen gebruikt hiervoor Ontwerpleidraad Leefkwaliteit Openbare Ruimte. 'Met deze leidraad willen we zo ontwerpen dat de publieke ruimte niet wordt gedomineerd door de auto, maat door de mens.'

Thijs van Spaandonk, ateliermeester van de City Deal, nam het publiek mee op weg naar Integralie. Een utopische plek waar ontwerpers, beleidsmakers, beheerders en managers samenwerken aan een integrale aanpak van de openbare ruimte van morgen. Hoe we daar kunnen komen schetst hij in de Routekaart – Op weg naar Integralië.


Maar hoe werkt zo’n prachtig integraal verhaal nu in de praktijk. Hoe pakt dit uit in de gemeentelijke organisatie met al zijn afdelingen en procedures? Dagvoorzitter Nathan de Groot ging daarover in gesprek met Ronald Gerritsen (gemeente Leiden), Johan Molenaar (gemeente Apeldoorn) en Arno van Prooijen (gemeente Rotterdam). Dat samenwerking belangrijk is voor een succesvolle integrale aanpak, benadrukte Jan van Oorschot en Hanneke Zindel van Mijnaansluiting, de stichting die kennis en ervaring vanuit de netbeheerders inbrengt. Jan van Oorschot: “Er moet een wil zijn om samen te werken, waarbij je er alleen uitkomt als je de wil hebt elkaar te begrijpen.’

Bart van der Vossen (gemeente Utrecht) en Franc van der Steen (ministerie van LNV) spraken met Nathan de Groot over het vergroenen van de stad. Essentieel voor de gezondheid van de bewoners, voor klimaatadaptatie, biodiversiteit. Tijdens de City Deal zijn de vergroeningsstrategieën van de gemeenten uitgebreid geanalyseerd op doelstellingen, aanpak, financiering en uitvoering. ‘Vaak is het een strijd om belangen en waarden: de boom versus de auto of de kabels en leidingen. ‘

Saskia de Haas, regisseur ondergrond van de gemeente Amsterdam, ging in gesprek met Marcel Koeleman van het Ministerie van IenW over de regievraag bij de inrichting van de ondergrond. Saskia de Haas: 'Als we kijken naar de opgaven in de openbare ruimte, dan hebben we het Rijk heel hard nodig. Zeker als het gaat om regelgeving en standaardisering.' Marcel Koeleman: ‘Gelukkig is het Rijk terug aan tafel als het gaat om ruimtelijke ordening.’

Platform Integraal Samenwerken Openbare Ruimte 
De City Deal Openbare Ruimte is met deze slotmanifestatie formeel afgerond, maar de integrale aanpak van de opgaven in de buitenruimte blijft een fikse uitdaging, binnen én buiten de deelnemende gemeenten. Het is belangrijk dat álle Nederlandse gemeenten de opbrengsten van de CDOR kunnen gebruiken in hun integrale aanpak, tezamen met de strategische partners in de stad.

Daarom gaat nu het Platform Integraal Samenwerken Openbare Ruimte van start van start. Dit platform wordt een verzamelpunt voor het instrumentarium en de methodes ontwikkeld in de CDOR, met een focus op verdere doorontwikkeling en aandacht voor brede implementatie ervan. De start van deze vernieuwde samenwerking werd. Met het symbolisch inverbinden van een aantal buizen werd de nieuwe samenwerking ingeluid. De boodschap van de initiatiefnemers van dit platform was duidelijk:

 “We bouwen aan een nieuwe netwerkorganisatie, wie doet er met ons mee!”

Bedankt!
Namens de organisatie: 'Wij blikken terug op een fantastische dag, die alleen kon plaatsvinden dankzij de enorme inzet van alle sprekers, de leiders van de workshops, wandelingen en fietstochten. Heel veel dank voor jullie inzet en inspiratie!' 

 

 

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen