Leiden

11-09-2023
0 reacties

In Leiden heeft men een beproefde methodiek: het tempo van de planmatige vervanging van de riolering bepaalt wanneer een wijk aan de beurt is voor een integrale herinrichting van de boven- en ondergrondse openbare ruimte.

 

De openbare ruimte wordt zo ingericht dat er meer ruimte is voor groen en oppervlaktewater, waardoor de wijk beter bestand is tegen warmere én nattere periodes. Tegelijk wordt in de ondergrond ruimte gereserveerd voor een toekomstige duurzame warmtevoorziening. Dit wordt bekostigd vanuit het budget van de rioolvervangingsopgave. Een mooi voorbeeld hiervan is de recent aangepakte Gasthuiswijk in Leiden Zuidwest.  (link naar video).

De uitdaging in Leiden is om de verduurzaming van het vastgoed en in combinatie daarmee de nieuwe warmtevoorziening onderdeel te maken van de integrale wijkaanpak. Daarvoor moeten woningcorporaties en andere (institutionele) vastgoedeigenaren niet-vrijblijvend meegenomen worden in de integrale wijkaanpak. Voor het betrekken van de netbeheerders is men nog op zoek naar de juiste instrumenten. Ook het betrekken van het sociale domein bij de integrale wijkaanpak is in Leiden nog een opgave.

Integrale Wijkaanpak in de City Deal
De City Deal Openbare Ruimte gebruikt de casussen Leiden en Amsterdam om de integrale wijkaanpak verder te onderzoeken. Hoe kun je een noodzakelijke vervanging van een stuk ondergrondse infrastructuur gebruiken om de integrale opgave voor de wijk onder de loep te nemen? En hoe betrek je de baathouders bij de integrale wijkaanpak? Dat vraagt om het zorgvuldig programmeren, afstemmen en verkennen met en tussen de verschillende betrokken partijen.

 

Afbeeldingen

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen