Steden & Cases

Een integrale aanpak voor de boven- én ondergrondse openbare ruimte is maatwerk. Afhankelijk van de plek, de ambities van bestuurders, wensen van bewoners en de opgave vanuit de vitale systemen van de stad zijn verschillende ingrepen, processen en instrumenten nodig.

Aan de hand van zes casussen onderzoekt de City deal Openbare ruimte wat een integrale aanpak kan opleveren. Heb je vragen over een casus? Neem dan contact op via info@citydealopenbareruimte.nl

Een momentje...
 • Tilburg

  Binnenstedelijke ondergrond
  11-09-2023 0 reacties

  Tilburg Zuid is een gebied met verschillende transformatieopgaven. De herontwikkeling en stedelijke verdichting wordt gecombineerd met het verduurzamen van de stad. Maar waar is ruimte voor de nieuwe warmte-backbone die restwarmte van het ziekenhuis kan leveren aan nieuw te bouwen woningen? Lees meer over Tilburg

 • Den Haag

  Binnenstedelijke ondergrond
  11-09-2023 0 reacties

  De Bomenbuurt is een vooroorlogse buurt met veel actieve bewoners. Zij zouden hun wijk graag groener willen hebben en meer ruimte voor ontmoeting willen creëren. De ruimte die hiervoor bovengronds nodig is, gaat onvermijdelijk ten koste van de parkeerplaats-voor-je-deur. Lees meer over Den Haag

 • Utrecht 

  Groene en gezonde steden
  11-09-2023 0 reacties

  De Groene Schaalsprong is één van de pijlers van de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. De ambitie is om samen met de opgave om zestigduizend woningen aan de stad toe te voegen ook ruim 400 hectare groen in de stad te realiseren. Dat komt neer op ongeveer 57 m2 per toe te voegen huishouden. Lees meer over Utrecht 

 • Dordrecht

  Groene en gezonde steden
  11-09-2023 0 reacties

  In Dordrecht werkt men onder de noemer Het Groenblauwe Eiland aan de ambitie om in 2035 klimaatadaptief te zijn. Dit is voor Dordrecht, gezien de kwetsbare ligging in de delta, van levensbelang. Lees meer over Dordrecht

 • Amsterdam

  Integrale wijkaanpak
  11-09-2023 0 reacties

  Amsterdam heeft het Integraal Gebiedsplan (IGP) ontwikkeld als methode voor een integrale wijkaanpak. Aanleiding voor een integraal gebiedsplan is het groot onderhoud aan boven- en ondergrondse openbare ruimte. Lees meer over Amsterdam

 • Leiden

  Integrale wijkaanpak
  11-09-2023 0 reacties

  In Leiden heeft men een beproefde methodiek: het tempo van de planmatige vervanging van de riolering bepaalt wanneer een wijk aan de beurt is voor een integrale herinrichting van de boven- en ondergrondse openbare ruimte. Lees meer over Leiden

  Contact

  Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
  We reageren zo snel mogelijk.


  Ik wil contact opnemen


            

   

   

   

  Cookie-instellingen