Amsterdam

11-09-2023
0 reacties

Amsterdam heeft het Integraal Gebiedsplan (IGP) ontwikkeld als methode voor een integrale wijkaanpak. Aanleiding voor een integraal gebiedsplan is het groot onderhoud aan boven- en ondergrondse openbare ruimte.

In het IGP worden alle opgaven én budgetten van verschillende gemeentelijke én andere betrokken organisaties op een hoop gegooid. Gebruikmakend van de Integrale Ontwerpmethode Openbare Ruimte (IOOR) worden in het IGP de huidige situatie, de potentie van het gebied, het gezamenlijke ambitieniveau en de doorwerking van al deze stappen in concrete straatprofielen omgezet.

Amsterdam is al ver met het vertalen van de doelen op het gebied van de energietransitie naar concrete planning en projecten in de stad (Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal). Ook is er ruime ervaring in de samenwerking met andere actoren in de openbare ruimte zoals Waternet en Liander. De grootste uitdaging is misschien wel de cultuurverandering binnen de gemeentelijke organisaties, waarbij de samenwerking tussen en rolverdeling van de verschillende directies en afdelingen binnen de gemeente meer toegespitst wordt op het bereiken van collectieve, integrale doelen.

Integrale Wijkaanpak in de City Deal
De City Deal Openbare Ruimte gebruikt de casussen Leiden en Amsterdam om de integrale wijkaanpak verder te onderzoeken. Hoe kun je een noodzakelijke vervanging van een stuk ondergrondse infrastructuur gebruiken om de integrale opgave voor de wijk onder de loep te nemen? En hoe betrek je de baathouders bij de integrale wijkaanpak? Dat vraagt om het zorgvuldig programmeren, afstemmen en verkennen met en tussen de verschillende betrokken partijen.

Afbeeldingen

0  reacties

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen