Utrecht 

11-09-2023
0 reacties

De Groene Schaalsprong is één van de pijlers van de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. De ambitie is om samen met de opgave om zestigduizend woningen aan de stad toe te voegen ook ruim 400 hectare groen in de stad te realiseren. Dat komt neer op ongeveer 57 m2 per toe te voegen huishouden.

Deze groenopgave wordt beschouwd op verschillende schaalniveaus: tuin- en straatgroen; plantsoen en buurtparkje; stadspark; groene scheggen en het groen om de stad. Dit wordt onderling verbonden door groenblauwe routes door de stad. De vergroening van de stad is nadrukkelijk verbonden aan de verdichtings- en woningbouwopgave én aan de ontwikkeling van het stedelijke mobiliteitssysteem.

De groenblauwe infrastructuur is als stedelijke ruimtelijke drager opgenomen in de RSU en begroot in de periode tot 2040 (ca. 1 miljard). Tegelijk wordt opgemerkt dat dit budget nog niet toereikend is. Vooral de investeringsbehoefte voor het groen om de stad, daar waar provincie en gemeente elkaar ontmoeten, is nog onvoldoende gedekt.

Groene en gezonde steden in de City Deal
Wie behartigt de belangen van groen in de stad? Waar netwerken van energie , water en communicatie duidelijke baathouders hebben, komt groen er vaak bekaaid van af. Terwijl de vergroening van de stad op verschillende manieren van grote waarde is. Dus wie investeert er in een gezonde en groene stad en voor wie levert dat wat op? Aan de hand van de aanpak van de vergroeningsopgave van Dordrecht en Utrecht wordt deze opgave concreet gemaakt. 

Afbeeldingen

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen